ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM


  Đề tài Kinh tế chính trị

  Share
  avatar
  vinhphuc0104
  Mod
  Mod

  Tổng số bài gửi : 517
  Join date : 22/11/2009
  Age : 27
  Đến từ : Y Tê Công Công

  Đề tài Kinh tế chính trị

  Bài gửi by vinhphuc0104 on Tue May 18, 2010 6:59 am

  1. Diễn biến, tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu đối với nền kinh tế thế giới
  2. Nguyên nhân cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
  3. Thách thức và cơ hội đối với nền kinh tế VN trước khủng hoảng kinh tế toàn cầu
  4. Nguyên nhân ra đời, đặc điểm của Chủ nghĩa Tư bản độc quyền (CNTBĐQ)
  5. Sự hoạt động của quy luật giá trị vá Quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTBĐQ
  6. Nguyên nhân ra đời và bản chất của CNTBĐQ Nhà nước
  7. Những biểu hiện chủ yếu của CNTBĐQ Nhà nước
  8. Những biểu hiện mới của CNTB trong giai đoạn này
  9. Thành tựu, giới hạn, xu hướng vận động của CNTB ngày nay.

  Trên đây là 9 đề tài Kinh tế chính trị mà cô cho hôm trước, trong đó lớp mình làm phải làm 2 đề tài số 4 và số 7 ( 9 đã làm dấu ở trên). Mong các bạn tích cực tìm kiếm thông tin để cùng nhau thực hiện tốt đề tài.
  Thân.
  Mon.9  Sau một mất mát lớn, người ta thường nhìn cuộc sống một cách sáng suốt, chín chắn và mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần
  avatar
  cangok
  Chúa Tể
  Chúa Tể

  Tổng số bài gửi : 478
  Join date : 22/11/2009
  Age : 27
  Đến từ : Bình Dương

  Re: Đề tài Kinh tế chính trị

  Bài gửi by cangok on Tue May 18, 2010 10:52 am

  1. Sự tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền
  a. Sự tập trung sản xuất: là quá trình thay thế các xí nghiệp nhỏ, bố
  trí phân tán bằng cách xí nghiệp lớn có đông công nhân và làm ra một
  khốI lượng sản phẩm lớn. Chính sự tích tụ và tập trung tư bản đã dẫn
  tớI sự tích tụ và tập trung sản xuất.
  Nguyên nhân cụ thể:
  + Đầu thế kỉ 20 trong các nước tư bản sự cạnh tranh diễn ra hết sức gay gắt dẫn đến:
  - 1 số nhà tư bản có ưu thế về vốn và kĩ thuật chiến thắng và thôn tính các xí nghiệp nhỏ
  - Xuất hiện xu thế thành lập các công ty cổ phần
  + Đầu thế kỉ 20 do KHKT phát triển nên đòi hỏI vốn lớn để ứng dụng được vào sản xuất
  + Trong khủng hoảng kinh tế chỉ những xí nghiệp lớn đủ khả năng tồn tạI
  + Sự phát triển hệ thống tín dụng tạo điều kiện cho tập trung sản xuất

  Sự tập trung sản xuất phát triển đến một mức độ nhất định sẽ làm
  hình thành các tổ chức độc quyền – liên minh giữa các nhà tư bản để nắm
  phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ 1 số loạI hàng hóa nào đó nhằm thu
  lợI nhuận cao.
  Các hình thức tập trung sản xuất: công ti cổ phần và xí nghiệp liên hiệp
  b. Các tổ chức độc quyền
  Các hình thức tổ chức độc quyền cơ bản: cartel, syndicate, trust, consortium

  Độc quyền và cạnh tranh là 2 mặt trái ngược nhau song ở các nước đế
  quốc khi xuất hiện các tổ chức độc quyền thì không thủ tiêu được cạnh
  tranh mà lạI làm cạnh tranh gay gắt hơn

  - Sự tồn tạI của các tổ chức độc quyền vẫn dựa trên cơ sở của chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất
  - Ở các nước đế quốc vẫn còn tồn tạI các xí nghiệp nhỏ chưa bị thôn tính vào các tổ chức độc quyền
  - Trong các nước đế quốc vẫn còn sản xuất hàng hóa của nông dân và thợ thủ công

  3 loạI cạnh tranh trong chủ nghĩa đế quốc: giữa các tổ chức độc quyền
  vớI nhau, giữa các tổ chức độc quyền vớI các xí nghiệp ngoài độc quyền,
  và ngay trong nộI bộ từng tổ chức độc quyền


  2. Tư bản tài chính và đầu sỏ tài chính
  a. Vai trò mớI của tư bản ngân hàng
  Trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền, khi trong công nghiệp diễn
  ra tích tụ và tập trung sản xuất thì trong ngân hàng cũng có tích tụ và
  tập trung tư bản, làm hình thành nên các ngân hàng lớn cạnh tranh vớI
  nhau – các tổ chức độc quyền trong ngân hàng. Do nắm được lượng tư bản
  tiền tệ lớn, các ngân hàng có khả năng chi phốI nhiều họat động kinh
  tế-xã hội.


  b. Tư bản tài chính

  Tư bản tài chính là một loạI tư bản được hình thành trên cơ sở sự xâm
  nhập lẫn nhau giữa tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng. Tư bản ngân
  hàng vớI vai trò và địa vị mớI của mình, đã cử ngườI tham gia vào các
  tổ chức độc quyền công nghiệp để theo dõi việc sử dụng vốn vay. Để hạn
  chế sự chi phốI của ngân hàng, các nhà tư bản công nghiệp cũng can
  thiệp vào họat động của tư bản ngân hàng bằng cách mua cổ phiếu hoặc
  thành lập ngân hàng cho riêng mình. 2 quá trình thâm nhập ấy gắn kết
  vớI nhau, làm cho tư bản công nghiệp và tư bản ngân hàng dần trở nên
  đồng nhất vớI nhau, hình thành nên tư bản tài chính. Các nhóm tư bản
  tài chính có tiềm lực đủ mạnh trở thành các đầu sỏ tài chính ( hay còn
  gọI là tài phiệt ), thực hiện thao túng đờI sống kinh tê- chính trị ở
  các nước tư bản.

  3. Xuất khẩu tư bản
  a. Xuất khẩu hàng hóa
  Xuất khẩu hàng hóa là thủ đoạn để các nước tư bản tiến hành bóc lột các nước chậm phát triển thông qua trao đổI không ngang giá
  b. Xuất khẩu tư bản
  Xuất khẩu tư bản cũng là xuất khẩu giá trị ra nước ngoài nhưng được
  tiến hành dướI hình thức đầu tư tư bản ra nước ngoài để bóc lột giá trị
  thặng dư và một số nguồn lợI khác ở các nước nhập khẩu tư bản. Đây thực
  chất là công cụ để các tập đoàn tư bản bóc lột các nước chậm phát triển.
  Xuất khẩu tư bản là một tất yếu trong thờI kì chủ nghĩa tư bản độc quyền vì:
  Đầu thế kỉ 20 một số nước tư bản đã tích lũy được một lượng vốn khổng
  lồ mà nếu đầu tư trong nước thì sẽ thu được lợI nhuận ít hơn so vớI nếu
  đầu tư ở nước ngoài
  Các nước lạc hậu về kinh tế thì thiếu vốn nhưng giá nhân công thấp và nguyên liệu lạI dồI dào
  Các nước tương đốI phát triển có nhu cầu về vốn để đổI mớI trang thiết bị kĩ thuật
  Những hình thức xuất khẩu tư bản:
  - Xuất khẩu tư bản sản xuất: nước xuất khẩu tư bản đầu tư vốn để xây mớI hoặc mua lạI xí nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
  - Xuất khẩu tư bản cho vay: nước xuất khẩu tư bản cho chính phủ hoặc tư nhân vay tiền hoặc hàng hóa, vật tư

  4. Sự phân chia thế giớI về kinh tế
  Trong thờI kì tư bản tự do cạnh tranh, lượng hàng hóa sản xuất ra chưa
  lớn. Song đến thờI chủ nghĩa tư bản độc quyền, lượng hàng hóa được sản
  xuất đã tăng chóng mặt, làm nảy sinh nhu cầu về thị trường và nguyên
  liệu ngoài nước. Mặt khác, hàng hóa đem bán ở nước ngoài thu được lợI
  nhuận lớn hơn so vớI hàng hóa đem bán trong nước. Do tầm quan trọng của
  thị trường bên ngoài, giữa các nước đế quốc diễn ra cuộc cạnh tranh gay
  gắt để giành giật thị trường thế giớI, hình thành nên những thỏa thuận
  có tính chất lũng đoạn giữa các tổ chức độc quyền trong việc sản xuất
  và tiêu thụ một số loạI hàng hóa, tạo nên những tổ chức độc quyền quốc
  tế - liên minh giữa các tổ chức độc quyền lớn của các nước để phân chia
  thị trường thế giớI, độc chiếm nguồn nguyên liệu, quy định quy mô sản
  xuất của từng tổ chức, định ra giá cả độc quyền nhằm thu lợI nhuận độc
  quyền cao.


  5. Sự phân chia thế giớI về lãnh thổ

  Sự phân chia thế giớI về mặt lãnh thổ là hệ quả tất yếu của sự phân
  chia thế giớI về kinh tế, biểu hiện ở việc các nước đế quốc xâm chiếm
  và thuộc địa hóa những nước chậm phát triển hòng độc chiếm nguồn nguyên
  liệu, thị trường tiêu thụ hàng hóa và địa điểm lập căn cứ quân sự.
  Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản ở các nước nói chung diễn ra
  không đều; có những nước tư bản ra đờI sau nhưng kinh tế lạI phát triển
  vượt bậc, muốn đấu tranh để phân chia lạI thế giới. Phương pháp phổ
  biến là chiến tranh.

   Hôm nay: Sun Dec 16, 2018 6:50 am